Σε τι μπορούμε να βοηθήσουμε;

Ο Server
Ρυθμίσεις Simple Server
Το Simple Station για Windows
Ρυθμίσεις Εκτυπώσεων
Λειτουργία Σάλας
και Take Οut
Λειτουργία Delivery
Προσωπικό και Δικαιώματα
Λειτουργία Καταλόγου
Παραστατικά Πωλήσεων
Παίρνοντας μια Παραγγελία
Πληρωμές και Εκπτώσεις
Φορολογικός μηχανισμός
Λειτουργία αποθήκης
Numbers και παραστατικά πώλησης
Online Παρουσία
Διαχείριση κρατήσεων
Πελάτες
Διαχείριση μισθοδοσίας
Prepare (KDS)
Σύνδεση με τρίτους
Εγκατάσταση Simple POS
Εγκατάσταση εξοπλισμού
Συχνές Απορίες (FAQ)