Διαχείριση μισθοδοσίας

Εδώ μπορείτε να καταχωρήσετε δείτε τα καταχωρημένα ημερομίσθια του προσωπικού σας. Σε κάθε σειρά βλέπετε ένα ημερομίσθιο και συγκεκριμένα, το όνομα του υπαλλήλου τις ώρες εργασίας του, το ημερομίσθιό του, το αν πρόκειται για καταχώρηση που έγινε από τον υπάλληλο μέσω clock in (συμβολο με ρολογάκι) και αν πρόκειται για επιβεβαιωμένη καταχώρηση (μονο οι επιβεβαιωμένες καταχωρήσεις λαμβάνονται υπόψιν στα στατιστικά)


Χειροκίνητη καταχώρηση μισθοδοσίας

Πατώντας δημιουργία να καταχωρίσετε ημερήσιες μισθοδοσίες. Στο νέο παράθυρο, αφού επιλέξετε κατάστημα και την ημερομηνία, πατόντας προσθήκη, μπορείτε να επιλέξετε το όνομα του υπαλλήλου, την ώρα έναρξης και την ώρα λήξης της βάρδιας του. Το ημερομίσθιό του θα υπολογιστεί αυτόματα αλλα μπορείτε να το τροποποιήσετε πριν την αποθήκευση.

Καταχώρηση μισθοδοσίας μέσω clock in

Απο τις ρυθμίσεις του Simple station των Windows αν ενεργοποιήσετε την λειτουργία , το προσωπικό μπορεί να καταχωρεί την έναρξη και την λήξη της εργασίας του. Με την επιλογή ενεργοποιημένη, μετά την επιλογή "Βάρδιες" θα σας είναι ανοικτή η επιλογή clock in / clock out.

Με τον τρόπο αυτό ο εργαζόμενος βάζωντας το κωδικό του ή το barcode number το θα μπορεί να δηλώσει στο σύστημα τι ώρα ξεκίνησε και τι ώρα τελείωσε την βάρδια του.

Οι καταγραφές αυτές εμφανίζονται αρχικά στο Simple Live ως μη επιβεβαιωμένες. Πατώντας στον έλεγχο εκκρεμών clock ins μπορείτε να δείτε τις βάρδιες που έχουν καταχωρηθεί απο τα clock in και clock out, να προβείτε σε τυχόν διορθώσεις είτε του μισθού είτε του χρόνου εργασίας. Αυτές οι διορθώσεις θα εμφανίζονται στα στατιστικά σας.

Για παράδειγμα: Ο χρήστης Δήμητρα, έκανε την clock in την 15.01 (γιατί καθυστέρησε ένα λεπτό να έρθει στην εργασία) της και clock out 21.55 αφού τελείωσε νωρίτερα. Έτσι γίνεται μια, μη επιβεβαιωμένη εγγραφή 6 ωρών και 54 λεπτών και αφού η Δήμητρα αμείβεται με 4 ευρώ/ώρα, με μισθό 27,73 ευρώ. Ο υπεύθυνος του καταστήματος μπορεί να πάει στα εκκρεμεί clock in και να διορθώσει τις ώρες εργασίες της σε 15.00 και 22.00 (διαμορφώνοντας και το μισθό στα 28 ευρώ) αφού έτσι είναι η πολιτική του συγκεκριμένου καταστήματος. Σε κάθε περίπτωση πάντως στα στατιστικά μισθοδοσίας θα μπορείτε να δείτε ό υπήρξε διόρθωση 6 λεπτών και μισθού 0,27 ευρώ.

Υπολογισμός μισθοδοσίας

Είτε χειροκίνητα είτε μέσω της διαδικασίας clock in, το ημερομίσθιο υπολογίζεται αυτόματα βάση των ωρών που καταχωρείτε. Το σύστημα προκειμένου να υπολογίσει το ημερομίσθιο λαμβάνει υπ όψιν το δηλωμένο ημερομίσθιο του χρήστη. Αν δεν υπάρχει καταχωρημένο στο χρήστη κοιτάει το δηλωμένο ημερομίσθιο της ομάδας που ανήκει ο χρήστης. Τέλος υπολογίζει τους τροποποιητές μισθοδοσίας.

Τροποποίηση μισθών

Εδώ μπορείτε να διαχειριστείτε τις τροποποιήσεις της μισθοδοσίας σας. Πατώντας δημιουργία θα φτιάξετε μία νέα τροποποίηση. Στο αναδυόμενο παράθυρο βάλτε ένα όνομα της επιλογής σας και επιλέξετε το ποσοστό που θέλετε να τροποποιήσετε η μισθοδοσία κάτω από την συγκεκριμένη τροποποίηση. Τέλος επιλέξτε τον τύπο και το κατάστημα.

Τύποι τροποποιήσεων:

  • Ημέρα της εβδομάδας: Επιλέξτε αν για μία μέρα της εβδομάδας αλλάζει ο μισθός (πχ την Κυριακή ο μισθός να είναι αυξημένος κατα 75%)

  • Ημερομηνία: Επιλέξτε αν για μία μέρα συγκεκριμένη ο μισθός διαφοροποιείται. (πχ την παραμονή της πρωτοχρονιάς μπορεί να επιλέξετε να δίνετε μεγαλύτερο ημερομίσθιο)

  • Νυκτερινό: Επιλέξτε αν μετά από κάποια ώρα αλλάζει το ωρομίσθιο (πχ μετά τις 22:00 ο μισθός είναι αυξημένος κατα 25% )