Εγκατάσταση εξοπλισμού

Network - In a box

To Simple, στο κατάστημά σας, λειτουργεί σε ένα τοπικό δίκτυο(LAN). Σε περίπτωση που ο εξοπλισμός σας έχει σταλεί από την Simple in a box, τότε ο εξοπλισμός είναι σεταρισμένος και δοκιμασμένος από εμάς πριν τον παραλάβετε. Ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες σύνδεσης.

  • Ανοίξτε την συσκευή Router και τοποθετείστε την στο Ρεύμα. Συνδέστε με το καλώδιο που θα βρείτε στην συσκευή την θήρα WAN του Router με μία LAN του modem του παρόχου σας όπως η παρακάτω εικόνα.

  • Ανοίξτε τον κεντρικό υπολογιστή και τοποθετείστε τον στο Ρεύμα. Συνδέστε το καλώδιο που βρίσκετε μέσα με μια ελεύθερη θύρα του Router.

  • Ανοίξτε τους εκτυπωτές και τοποθετείστε τους στο Ρεύμα. Συνδέστε το καλώδιο που βρίσκετε μέσα με μια ελεύθερη θύρα του Router.

  • Ανοίξτε τον φορολογικό μηχανισμό εκτυπωτές και τοποθετείστε τους στο Ρεύμα. Συνδέστε το καλώδιο που βρίσκετε μέσα με μια ελεύθερη θύρα του Router.

  • Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν αρκετές ελεύθερές θύρες στο Router, θα βρείτε συσκευή switch. Τοποθετήστε την στο ρεύμα και συνδέστε το καλώδιο που βρίσκετε μέσα με μια ελεύθερη θύρα του Router. Οι θύρες του switch θεωρούνται πλέον ελεύθερες θύρες στο router.

  • Ανοίξτε τα Access Points(αν υπάρχουν) και τοποθετείστε τα στο Ρεύμα μέσω του αντάπτορα POE. Sυνδέστε το καλώδιο που βρίσκετε μέσα την άκρη LAN του αντάπτορα με μια ελεύθερη θύρα του Router

Προσοχή: Τα καλώδια που βρίσκονται στις συσκευασίες έχουν μήκος ενός μέτρου. Σε περίπτωση που δεν είναι εφικτή η σύνδεση με τα υπάρχοντα καλώδια λόγω απόστασης, αντικαταστήστε τα με άλλα της ηλεκτρολογικής σας εγκατάστασης.