Εγκατάσταση εξοπλισμού

Ο εξοπλισμός που χρειάζεται το Simple POS για να λειτουργήσει διαφέρει από επιχείρηση σε επιχείρηση. Η συνδεσμολογία είναι απλή όμως σε περίπτωση δυσκολίας σας συμβουλεύουμε να συμβουλευτείτε τον εγκαταστάτη του δικτύου σας.

Ηλεκτρονικός Υπολογιστής ή POS: Ένας ηλεκτρονικός υπολογιστής θα έχει τον ρόλο του Server. Σε αυτόν θα εγκατασταθεί το Simple POS Server. Εκεί πρέπει να εγκατασταθούν όλοι οι εκτυπωτές και να φαίνονται στις ρυθμίσεις εκτυπωτών των windows. Ο driver του φορολογικού μηχανισμού πρέπει να είναι εγκατεστημένος επίσης εκει. O ηλεκτρονικός υπολογιστης που θα χρησιμοποιηθεί ως server πρέπει να έχει σταθερή τοπική ip αν χρειάζεστε περισσότερες ασυρματες ή σταθερές συσκευές παραγγελιολιψίας.

Φορητές συσκευές, tablets και άλλα POS: Το μόνο που χρειάζεται είναι να είναι στο ίδιο δίκτυο με τον Server POS και να μην εμποδίζεται η επικοινωνία τους απο Firewall.

Εκτυπωτές: Πρέπει να είναι εγκατεστημένοι στα Windows του υπολογιστή με που χρησιμοποιείται ώς Server. Βεβαιωθείτε ότι έχετε βγάλει επιτυχώς δοκιμαστική εκτύπωση windows


Δίκτυο:

Κάνουμε ισχυρή σύστασή για να δημιουργείστε ένα ξεχωριστό δίκτυο για την εφαρμογή Simple ακόμα και αν υπάρχει ήδη ένα η περισσότερα στο κατάστημα (για internet, κάμερες κλπ). Για να το κάνετε αυτό χρειάζεστε ένα router το οποίο θα συνδέσετε μέσω της θύρας wan στο υπάρχον δίκτυο του παρόχου σας.

Φροντίστε να ρυθμίσετέ το network id (IP) του δικτύου ώστε να είναι διαφορετικό από αυτό του παρόχου (πχ αν το network id του παρόχου ειναι το 192.168.1... βάλτε το νέο router στην ip 192.168.88.1.

Συνδέστε τις υπόλοιπες συσκευές σας στο δίκτυο χρησιμοποιώντας καλώδια LAN. Ρυθμίστε τους εκτυπωτές στο ίδιο δίκτυο και βάλτε σταθερή ip v4 στον κεντρικό υπολογιστή.

Προσοχή: Αν δεν είστε εξοικειωμένος με αυτές τις οδηγίες , ζητήστε την βοήθεια τεχνικών της Simple ή κάποιου άλλου τεχνικού δικτύων.


Network - In a box

To Simple, στο κατάστημά σας, λειτουργεί σε ένα τοπικό δίκτυο(LAN). Σε περίπτωση που ο εξοπλισμός σας έχει σταλεί από την Simple in a box, τότε ο εξοπλισμός είναι σεταρισμένος και δοκιμασμένος από εμάς πριν τον παραλάβετε. Ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες σύνδεσης.

  • Ανοίξτε την συσκευή Router και τοποθετείστε την στο Ρεύμα. Συνδέστε με το καλώδιο που θα βρείτε στην συσκευή την θήρα WAN του Router με μία LAN του modem του παρόχου σας όπως η παρακάτω εικόνα.

  • Ανοίξτε τον κεντρικό υπολογιστή και τοποθετείστε τον στο Ρεύμα. Συνδέστε το καλώδιο που βρίσκετε μέσα με μια ελεύθερη θύρα του Router.

  • Ανοίξτε τους εκτυπωτές και τοποθετείστε τους στο Ρεύμα. Συνδέστε το καλώδιο που βρίσκετε μέσα με μια ελεύθερη θύρα του Router.

  • Ανοίξτε τον φορολογικό μηχανισμό εκτυπωτές και τοποθετείστε τους στο Ρεύμα. Συνδέστε το καλώδιο που βρίσκετε μέσα με μια ελεύθερη θύρα του Router.

  • Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν αρκετές ελεύθερές θύρες στο Router, θα βρείτε συσκευή switch. Τοποθετήστε την στο ρεύμα και συνδέστε το καλώδιο που βρίσκετε μέσα με μια ελεύθερη θύρα του Router. Οι θύρες του switch θεωρούνται πλέον ελεύθερες θύρες στο router.

  • Ανοίξτε τα Access Points(αν υπάρχουν) και τοποθετείστε τα στο Ρεύμα μέσω του αντάπτορα POE. Sυνδέστε το καλώδιο που βρίσκετε μέσα την άκρη LAN του αντάπτορα με μια ελεύθερη θύρα του Router

Προσοχή: Τα καλώδια που βρίσκονται στις συσκευασίες έχουν μήκος ενός μέτρου. Σε περίπτωση που δεν είναι εφικτή η σύνδεση με τα υπάρχοντα καλώδια λόγω απόστασης, αντικαταστήστε τα με άλλα της ηλεκτρολογικής σας εγκατάστασης.