Λειτουργία Delivery

Μπαίνοντας στη λειτουργία Delivery θα δείτε μια οθόνη χωρισμένη σε δύο κύρια μέρη. Αριστερά βλέπετε τον χάρτη της περιοχής σας με τα στίγματα των διευθύνσεων των εκκρεμών παραγγελιών (παραγγελίες που δεν έχουν χρεωθεί ακόμα σε κάποιον διανομέα), τοποθετημένες στα σημεία που πρέπει να παραδοθούν. Η κλίμακα του χάρτη μπορεί να ρυθμιστεί από τις ρυθμίσεις του Simple Station, επιλέγοντας μεταξύ ακτίνας 900, 1700 και 3500 μέτρων από το κατάστημα.


Δεξιά βλέπετε τη λίστα με τις εκκρεμείς παραγγελίες (παραγγελίες που δεν έχουν χρεωθεί ακόμα σε κάποιον διανομέα). Οι παραγγελίες που έχουν πορτοκαλί χρώμα έχουν καθυστερήσει (μπορείτε να αλλάξετε τον χρόνο καθυστέρησης από τις ρυθμίσεις του Server). Αλλάζοντας καρτέλα στο πάνω μέρος σε "Χρεωμένες", θα δείτε τις παραγγελίες που έχουν χρεωθεί σε διανομέα.


Επιλέγοντας μία παραγγελία και πατώντας το κουμπί “Επισκόπηση” θα οδηγηθείτε στην οθόνη παραγγελίας, προκειμένου να την τροποποιήσετε. Εάν επιλέξετε απόδειξη, θα τυπωθεί το default παραστατικό, σε περίπτωση που δεν έχετε ενεργοποιήσει την αυτόματη έκδοση αποδείξεων.

Χρέωση παραγγελίας

Για να χρεώσετε μία ή περισσότερες παραγγελίες σε έναν διανομέα, πρέπει να την/τις επιλέξετε, είτε από τον χάρτη, είτε από τη δεξιά λίστα. Επιλέγοντας τις παραγγελίες, αυτές θα πάρουν γαλάζιο χρώμα, τόσο στο χάρτη όσο και στη λίστα. Έπειτα πατήστε το κουμπί “χρέωση” και επιλέξτε το διανομέα που θέλετε από τη λίστα των διανομέων. Το σύμβολο με τη μοτοσυκλέτα και τον γαλάζιο αριθμό εμφανίζεται για τους διανομείς που δεν έχουν επιστρέψει από μία παράδοση και ο αριθμός αφορά στον αριθμό των παραγγελιών που έχουν παραλάβει.


Αν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία barcode για τη χρέωση των παραγγελιών, θα πρέπει να επιλέξετε πρώτα τις παραγγελίες σκανάροντας το barcode της κάθε παραγγελίας (σκανάροντας κάθε παραγγελία θα ακούτε ένα μικρό, μονό ήχο) και έπειτα να σκανάρετε το barcode του διανομέα. Σκανάροντας το barcode του διανομέα θα ακούσετε ένα διπλό ήχο, που σημαίνει ότι οι παραγγελίες έχουν χρεωθεί. Σε περίπτωση που σε κάποιο βήμα ακούσετε έναν τριπλό ήχο, σημαίνει ότι κάτι έχει πάει στραβά και θα πρέπει να ξεκινήσετε τη διαδικασία χρέωσης από την αρχή.

Νέα παραγγελία

Μετά τη χρέωση, ο διανομέας θεωρείται ότι είναι εκτός καταστήματος. Για να ορίσετε την επιστροφή στο κατάστημα ενός διανομέα πατήστε το πλήκτρο “Επιστροφή” (δεν εμφανίζεται όταν υπάρχουν επιλεγμένες παραγγελίες). Μπορείτε να ορίσετε την επιστροφή του διανομέα αν χρησιμοποιείτε λειτουργία barcode, απλά σκανάροντας μία φορά το barcode του διανομέα.


Για κάθε διανομέα εκτός καταστήματος και από την στιγμή που χρεώνεται μια ή περισσότερες παραγγελίες, καταγράφονται, εκτός από το ταμείο του και τα διανυθέντα χιλιόμετρα, όπως και ο χρόνος διανομής. Οι διαδρομές των διανομέων εμφανίζονται στο “Βιβλίο κίνησης” πάνω δεξιά της οθόνης.

Σημείωση: Τα διανυθέντα χιλιόμετρα υπολογίζονται από την τοποθεσία του καταστήματος στα σημεία παράδοσης, με τη σειρά που ήρθαν στο κατάστημα και επιστροφή από το τελευταίο σημείο στο κατάστημα, χρησιμοποιώντας την κοντινότερη διαδρομή με όχημα.


Μπορείτε να πάρετε μια νέα παραγγελία πατώντας στο πάνω μέρος της οθόνης “Νέα παραγγελία”. Αν έχετε συνδέσει το Simple με αναγνώριση κλήσεων, τότε θα δείτε τις εισερχόμενες κλήσεις στο πάνω μέρος της οθόνης και πατώντας πάνω, θα ξεκινήσετε μια νέα παραγγελία. Πατώντας νέα παραγγελία θα ανοίξει ένα παράθυρο, όπου μπορείτε να επιλέξετε έναν πελάτη ή να δημιουργήσετε έναν νέο.


Αφού επιλέξετε πελάτη, ανοίγει ένα παράθυρο με τα βασικά του στοιχεία, την τοποθεσία του στο χάρτη, τη δραστηριότητα του πελάτη και τέσσερις επιλογές.

Στον χάρτη, εκτός από το να δείτε την τοποθεσία του πελάτη, μπορείτε να τραβήξετε το κόκκινο στίγμα και να το επανατοποθετήσετε σε περίπτωση που δεν έχει τοποθετηθεί σωστά από το σύστημα.

Το κουμπί “Αλλαγή Διεύθυνσης” σας επιτρέπει να αλλάξετε διεύθυνση παράδοσης από τις καταχωρημένες του πελάτη.

Το κουμπί “Μία από τα ίδια” θα δημιουργήσει μία παραγγελία όμοια με αυτή που είχε παραγγείλει ο πελάτης την τελευταία φορά.

Με το κουμπί "Επεξεργασία" μπορείτε να αλλάξετε τα στοιχεία του πελάτη.

Με το κουμπί "Προσθήκη" θα βρεθείτε στην οθόνη παραγγελίας προκειμένου να καταχωρήσετε την παραγγελία του.

Παραλαβή από το κατάστημα
Σε περίπτωση που μία τηλεφωνική ή online παραγγελία πρόκειται να παραληφθεί από το κατάστημα, πατήστε "χρέωση" και μετά “Θα περάσει να την πάρει”. Το αντίστοιχο εικονίδιο θα εμφανιστεί στη γραμμή της παραγγελίας και επιλέγοντάς το κουμπί "χρέωση", θα αντικατασταθεί από το κουμπί “Παρελήφθη". Η αξία της παραγγελίας θα χρεωθεί στον ταμία.