Παίρνοντας παραγγελία από το Simple Station (Windows)

Η οθόνη παραγγελίας είναι κοινή αν και με μερικές τροποποιήσεις σε όλες τις λειτουργίες του Simple Station


Προσθέτοντας προϊόντα

Στο πάνω μέρος της οθόνης υπάρχουν οι βασικές κατηγορίες. Τυχόν υποκατηγορίες ξεδιπλώνονται πατώντας στη βασική κατηγορία. Επιλέγοντας μια κατηγορία προβάλλονται όλα τα προϊόντα της. Αν υπάρχει ένας μικρός αριθμός κάτω από το όνομα των προϊόντων, αυτός υποδεικνύει τις υπολειπόμενες διαθέσιμες μερίδες. Πατώντας πάνω σε ένα προϊόν, θα μπει στο καλάθι που βρίσκεται στα δεξιά ή θα ανοίξει το παράθυρο των προτιμήσεων (αυτό εξαρτάται από το πως έχετε ρυθμίσει τις κατηγορίες προϊόντων σας).


Στο παράθυρο προτιμήσεων μπορείτε να δείτε τις προτιμήσεις του προϊόντος χωρισμένες σε ομάδες. Στο κάτω μέρος υπάρχει δυνατότητα αλλαγής ποσότητας και κουμπί, προκειμένου να προσθέσετε περεταίρω σχόλια. Πατώντας “Προσθήκη”, το προϊόν θα προστεθεί στο καλάθι. 

Επιλέγοντας ένα προϊόν από το καλάθι (το οποίο δεν έχει αποσταλεί) θα εμφανιστεί ένα εικονίδιο με ένα μολύβι. Πατώντας το μπορείτε να ανοίξετε εκ νέου το παράθυρο προτιμήσεων για να το τροποποιήσετε.
 

Κάτω αριστερά υπάρχει η επιλογή καταλόγων. Αλλάζοντας τον κατάλογο θα αλλάζουν οι τιμές αλλά και τα προϊόντα που εμφανίζονται.  

Μάθετε για το πως λειτουργούν ο κατάλογος και τα προϊόντα.

Το καλάθι

Στο καλάθι εμφανίζονται όλα τα προϊόντα της παραγγελίας (τόσο αυτά που δεν έχουν αποσταλεί, όσο και αυτά που έχουν). Κάτω από κάθε προϊόν εμφανίζονται οι προτιμήσεις που έχετε επιλέξει. Η τιμή του κάθε προϊόντος εμφανίζεται στα δεξιά του και περιλαμβάνει τυχόν διαφοροποιήσεις που έχουν προκύψει από τις προτιμήσεις. Σε περίπτωση που για ένα προϊόν ισχύει κάποια έκπτωση, η νέα τιμή θα εμφανίζεται δίπλα στη διαγραμμένη αρχική. Αν ένα προϊόν έχει εξοφληθεί εμφανίζεται με κόκκινο χρώμα. Τα ακυρωμένα προϊόντα δεν εμφανίζονται. 


Στο κάτω μέρος του καλαθιού υπάρχουν τέσσερα (συνήθως) κουμπιά. Τα κουμπιά αυτά λειτουργούν σε σχέση με το τι έχετε επιλέξει στη λίστα. Αν δεν έχετε επιλέξει τίποτα η ενέργεια αφορά όλο το καλάθι. Για παράδειγμα αν επιλέξετε δύο προϊόντα και πατήσετε “Ακύρωση”, η ακύρωση θα αφορά μόνο τα δύο προϊόντα, ενώ αν δεν έχετε επιλέξει τίποτα θα αφορά όλη την παραγγελία.


Απόδειξη: Θα εκδοθεί το default παραστατικό μόνο για τα προϊόντα που δεν έχει ακόμα εκδοθεί κανένα παραστατικό. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιο προϊόν θα ανοίξει αυτόματα το παράθυρο παραστατικών. Αν στη λίστα υπάρχουν προϊόντα που δεν έχουν αποσταλεί θα γίνει ταυτόχρονα αποστολή και έκδοση απόδειξης.  

Πληρωμή: Θα ανοίξει το παράθυρο πληρωμής και έκπτωσης.

Μεταφορά (μόνο λειτουργία Σάλας): Θα επιλέξετε ένα τραπέζι στο οποίο θα μεταφερθούν τα επιλεγμένα προϊόντα. Σε περίπτωση που το τραπέζι που επιλέξετε είναι άδειο, θα δημιουργηθεί μία νέα παραγγελία, ενώ αν είναι ήδη με παραγγελία θα μεταφερθούν τα προϊόντα στην παραγγελία του δεύτερου τραπεζιού.

Ακύρωση: Επιλέξτε ακύρωση για να αφαιρέσετε αυτά τα προϊόντα. Θα σας ζητηθεί ο λόγος ακύρωσης για στατιστικούς λόγους. Μπορείτε να διαχειριστείτε τους λόγους ακύρωσης σας από την Simple Live πλατφόρμα σας επιλέγοντας Ρυθμίσεις/Προχωρημένους/Λόγοι ακύρωσης.


Στο πάνω μέρος του καλαθιού υπάρχει το όνομα του τραπεζιού ή του πελάτη που είναι συνδεδεμένος με την παραγγελία και δεξιά του ένα κουμπί με περισσότερες λειτουργίες. 

Παραστατικά: Ανοίγει το παράθυρο "Παραστατικά".

Σχόλια: Μπορείτε να προσθέσετε σχόλια στην παραγγελία.

Προσθήκη πελάτη: Μπορείτε να συνδέσετε έναν πελάτη με την παραγγελία. 

Άτομα: Αλλάξτε τον αριθμό ατόμων.


Τέλος πατώντας το πράσινο κουμπί “Αποστολή” θα αποθηκεύσετε την παραγγελία και θα τυπωθούν τα δελτία παραγγελίας στους σταθμούς παραγωγής.

Ομάδες σερβιρίσματος (Πρώτα-Δευτερα)

Το Simple υποστηρίζει λειτουργία ομάδων σερβιρίσματος. Μπορείτε να ορίσετε την προεπιλεγμένη ομάδα κάθε προϊόντος απο τον λογαριασμό του Simple Live σας εδώ.  Εκεί για παράδειγμα μπορείτε να ορίσετε οτι ένα ορεκτικό θα έχει την ομάδα σερβιρίσματος 1 και ένα μπιφτέκι την ομάδα 2. Φυσικά κατα την διάρκεια της παραγγελίας ο σερβιτόρος μπορεί να αλλάξει την ομάδα. 

Κατα την παραγγελία είτε απο το Simple Station είτε απο το Simple Mobile ο χρήστης μπορεί να τροποποιεί στην ομάδα σερβιρίσματος για κάθε προϊόν. 

Κατα την εκτύπωση η ομάδες σερβιρίσματος ομαδοποιούνται για να είναι ξεκάθαρες στο πόστο παραγωγής. Μπορείτε να αλλάξετε τους τίτλους των ομάδων στην εκτύπωση από τις ρυθμίσεις του Server/εκτυπώσεις. 

Οι ομάδες σερβιρίσματος διαχειρίζονται και απο τις οθόνες κουζίνας Prepare. Διαβάστε περισσότερα εδώ.