Προσωπικό και Δικαιώματα

Στο Simple μπορείτε να καταχωρήσετε το προσωπικό των καταστημάτων σας προκειμένου να τους δώσετε πρόσβαση σε λειτουργίες του Simple POS αλλά και να παρακολουθήσετε τη μισθοδοσία τους. Οι χρήστες του Simple POS (προσωπικό) μπορούν να δημιουργηθούν από την SimpleLive πλατφόρμα σας, εδώ. Εκεί θα βρείτε μία λίστα με το προσωπικό που έχετε καταχωρημένο. Μπορείτε να διαγράψετε και να τροποποιήσετε κάποιο μέλος του προσωπικού σας όπως και να δημιουργήσετε καινούριο πατώντας “Δημιουργία”.


Στην οθόνη δημιουργίας και επεξεργασίας προσωπικού θα βρείτε τις εξής επιλογές:


Όνομα: Το όνομα του χρήστη.

Password: Ο κωδικός του χρήστη προκειμένου να έχει πρόσβαση στις λειτουργίες του Simple Station.

Τηλέφωνο: Το τηλέφωνο του χρήστη.

Barcode: Καταχωρήστε το σε περίπτωση που θέλετε ο χρήστης να χρησιμοποιεί κάρτα barcode όταν του ζητηθεί κωδικός.

Ωρομίσθιο: Καταχωρήστε αν έχετε ενεργοποιήσει τη λειτουργία μισθοδοσίας.

Ομάδα: Επιλέξτε σε ποια ομάδα ανήκει ο χρήστης. Μπορείτε να φτιάξετε ομάδες από το Simple Live εδώ.

Καταστήματα: Επιλέξτε σε ποια καταστήματα θα έχει πρόσβαση.

Ασφάλεια: Εδώ θα βρείτε μια σειρά από ενέργειες που μπορεί ή δεν μπορεί να κάνει ο χρήστης.

Χρήστης εφαρμογής: Αν θα χρησιμοποιεί Simple Station.

Δυνατότητα να παίρνει παραγγελία: Αν μπορεί να πάρει παραγγελία.

Πρόσβαση στο ιστορικό: Αν μπορεί να έχει πρόσβαση στο ιστορικό (κινήσεις) του Simple Station.

Δικαίωμα έκπτωσης: Αν μπορεί να κάνει εκπτώσεις.

Δυνατότητα ακύρωσης: Αν μπορεί να ακυρώνει προϊόντα.

Δικαίωμα άνοιγμα βάρδιας: Αν μπορεί να ανοίγει βάρδιες (δικιά του ή άλλου χρήστη).

Δικαίωμα κλεισίματος βάρδιας: Αν μπορεί να κλείνει βάρδιες (δικιά του ή άλλου χρήστη).

Πρόσβαση σε όλα τα τραπέζια: Αν ο χρήστης μπορεί να έχει πρόσβαση μόνο σε τραπέζια που έχει “ανοίξει” ο ίδιος και όχι σε άλλων χρηστών.

Πρόσβαση σε κλειδωμένους καταλόγους: Αν θα μπορεί να προσθέσει προϊόντα με τιμές καταλόγων που χαρακτηρίζονται κλειδωμένοι.

Είναι διαχειριστής: Αν μπορεί να έχει πρόσβαση στις ρυθμίσεις του Simple POS Server.

Είναι διανομέας: Αν πρόκειται για διανομέα (χρεώνεται παραγγελίες Delivery)

Είναι Selfie: O χρήστης αυτός θα χρεώνεται τις παραγγελίες από My-Food, ηλεκτρονικό κατάλογο και Kiosk

Πως λειτουργούν τα δικαιώματα στο Simple Station

Πατώντας "ρυθμίσεις" και μετά "ασφάλεια", στο Simple Station θα βρείτε τις επιλογές: “Προστασία με κωδικό” και “Αυτόματη αποσύνδεση”.
Έχοντας ρυθμίσει διαφορετικά αυτές τις επιλογές θα έχετε διαφορετικού τύπου ασφάλεια στο Simple Station.


Όταν επιλέξετε κάποια από τις βασικές λειτουργίες του Simple Station (Σάλα/Delivery/Takeout) θα σας ζητηθεί να συνδεθείτε με κάποιον χρήστη (αν δεν είστε ήδη συνδεδεμένος). Έχοντας ενεργή την επιλογή “Προστασία με κωδικό”, το Simple θα ζητά κωδικό κάθε φορά που θα σας ζητείται να επιλέξετε χρήστη.


Αν έχετε επιλέξει την επιλογή “Αυτόματη αποσύνδεση” όταν επιστρέψετε στην κεντρική οθόνη του Simple Station ο χρήστης θα απο-επιλέγεται αυτόματα. Επίσης αν βρίσκεστε στην οθόνη τραπεζιών περισσότερα από 15 δευτερόλεπτα τότε θα επιστρέφετε αυτόματα στην αρχική οθόνη.


Ενώ ένας χρήστης είναι συνδεδεμένος, αν προσπαθήσει να κάνει κάποια ενέργεια για την οποία δεν έχει το σχετικό δικαίωμα τότε θα εμφανιστεί ξανά το παράθυρο εισαγωγής κωδικού. Προκειμένου να ολοκληρωθεί η ενέργεια θα πρέπει να εισάγετε τον κωδικό ενός χρήστη που έχει αυτή την δυνατότητα.