Ρυθμίσεις Εκτυπώσεων

Από αυτό το σημείο ρυθμίζουμε όλες τις εκτυπώσεις του συστήματος, είτε πρόκειται για παραστατικά, είτε για δελτία παραγγελίας εσωτερικής χρήσης. Προκειμένου να ορίσετε τις εκτυπώσεις σας, δημιουργείτε “πόστα εκτύπωσης”, ορίζετε ποιους κανόνες θα ακολουθούν και με ποιον εκτυπωτή θα συνδέονται. Μπορείτε να δημιουργήσετε όσα πόστα θέλετε, προκειμένου να λειτουργούν οι εκτυπώσεις σας, όπως χρειάζεστε. 

Πόστο Παραγγελιών

Εδώ μπορείτε να ορίσετε τις εκτυπώσεις παραγγελιών, πάσου κλπ. Πατώντας τα κουμπιά που βρίσκονται στο κάτω μέρος της οθόνης, μπορείτε να δημιουργήσετε, να επεξεργαστείτε και να διαγράψετε ένα πόστο. Ο διακόπτης που βρίσκεται πάνω στο πόστο σας, υποδεικνύει αν είναι ενεργό ή όχι. Για παράδειγμα θα μπορούσατε να έχετε ένα πόστο το οποίο θα ανοίξει μόνο υπό συγκεκριμένες ανάγκες, όπως μια εκδήλωση. Το κάθε πόστο έχει τις εξής παραμέτρους:

Όνομα: Ορίστε ένα όνομα για το πόστο σας. Δεν έχει κάποια λειτουργία, αλλά υπάρχει για να μπορείτε να ξεχωρίσετε τα πόστα σας.

Εκτυπωτής: Εδώ θα βρείτε μία λίστα με τους εκτυπωτές που είναι εγκατεστημένοι στα windows. Επιλέγετε σε ποιον εκτυπωτή θέλετε να εκτυπώνετε τα προϊόντα σας.

Πρότυπο εκτύπωσης: Το πρότυπο εκτύπωσης είναι η μορφή της εκτύπωσης. Μπορείτε να φτιάξετε και τα δικά σας πρότυπα και να τα επιλέξετε από τις εκτυπώσεις.

Χώροι: Εδώ ορίζουμε ποιοι χώροι λαμβάνονται υπόψη σε αυτή την εκτύπωση. Το πόστο θα τυπώνει παραγγελίες μόνο από τους επιλεγμένους χώρους.

Κατηγορίες Προϊόντων: Εδώ ορίζουμε ποιες κατηγορίες προϊόντων θα λαμβάνονται υπόψη σε αυτή την εκτύπωση. Αυτό το πόστο θα τυπώνει παραγγελίες μόνο από αυτές τις κατηγορίες.

Εξαιρέσεις: Αν έχουμε ενεργό το κουμπί των εξαιρέσεων και πατώντας το κουμπί Προεπισκόπησης, μπορούμε να επιλέξουμε ποια προϊόντα θέλουμε να μην εκτυπώνονται στο πόστο. Χρησιμοποιήστε αυτή την επιλογή όταν θέλετε να εξαιρέσετε προϊόντα, των οποίων η κατηγορία όμως θέλετε να τυπώνεται σε αυτό το πόστο.

Prepare: Ανοίξτε αυτή την επιλογή αν δεν θέλετε να τυπώνει ένας φυσικός εκτυπωτής, αλλά αν αυτό το πόστο αφορά στο Simple Prepare (οθόνη κουζίνας). Θα χρειαστεί να ορίσετε μια θέση (έναν αριθμό) τον οποίο να βάλετε και στις ρυθμίσεις του Prepare (Kitchen Display) για να γίνει η σύνδεση. 

Θέση Takeout: Μπορείτε, ανοίγοντας αυτόν τον διακόπτη, να επιλέξετε ένα πόστο να εκτυπώνεται στον εκτυπωτή, μόνο αν η παραγγελία έχει ληφθεί από συγκεκριμένο υπολογιστή. Θα πρέπει στο Simple Station που θέλετε, να βάλετε τον ίδιο αριθμό θέσης που έχετε και εδώ. Προσοχή: ο αριθμός 0 δεν λαμβάνεται υπόψη

Πόστο Φορολογικός

Εδώ μπορείτε να ορίσετε τις εκτυπώσεις των παραστατικών σας (αποδείξεις, τιμολόγια κλπ). Πατώντας τα κουμπιά που βρίσκονται στο κάτω μέρος της οθόνης, μπορείτε να δημιουργήσετε, να επεξεργαστείτε και να διαγράψετε ένα πόστο. Ο διακόπτης που βρίσκεται πάνω στο πόστο, σας υποδεικνύει αν είναι ενεργό ή όχι. Το κάθε πόστο έχει τις εξής παραμέτρους:


Όνομα: Ορίζετε ένα όνομα για το πόστο σας. Δεν έχει κάποια λειτουργία αλλά υπάρχει για να μπορείτε να ξεχωρίσετε τα πόστα σας.

Έξοδος σε: Εδώ μπορείτε να ορίσετε τον τρόπο που θα στέλνονται τα αρχεία στον φορολογικό μηχανισμό. Πατώντας την επιλογή Αρχείο και αφού επιλέξετε την κωδικοσελίδα καθώς και τον φάκελο που θέλετε να σταλεί το .txt, τα παραστατικά αυτού του πόστου θα εξάγονται σε έναν φάκελο στον υπολογιστή σας σε μορφή .txt. Συνήθως η λειτουργία εξαγωγή σε αρχείο χρησιμοποιείται προκειμένου να διαβάζεται ο φάκελος από φορολογικό μηχανισμό. Σε περίπτωση που επιλέξετε την επιλογή εκτυπωτή τότε τα παραστατικά θα εκτυπώνονται κατευθείαν στον εκτυπωτή που θα επιλέξετε από αυτούς που είναι εγκατεστημένοι στο λειτουργικό σας σύστημα.

Πρότυπο εκτύπωσης: Το πρότυπο εκτύπωσης είναι η μορφή της εκτύπωσης. Μπορείτε να φτιάξετε και τα δικά σας πρότυπα και να τα επιλέξετε από τις εκτυπώσεις.

Προσοχή: Το πρότυπο εκτύπωσης της απόδειξης πρέπει να περιέχει συγκεκριμένα στοιχεία, προκειμένου να είναι νόμιμο. Για οποιαδήποτε αλλαγή συμβουλευτείτε τον λογιστή σας.

Τύπος Παραστατικού: Εδώ ορίζετε τι παραστατικά θα εκδίδει το συγκεκριμένο πόστο.

Αυτό το πόστο θα εκτυπώνει μόνο τα συγκεκριμένα παραστατικά.

Χώροι: Εδώ ορίζουμε ποιοι χώροι λαμβάνονται υπόψη σε αυτή την εκτύπωση. Αυτό το πόστο θα τυπώνει παραγγελίες μόνο από τους επιλεγμένους χώρους.

Κατηγορίες Προϊόντων: Εδώ ορίζουμε ποιες κατηγορίες προϊόντων θα λαμβάνονται υπόψη σε αυτή την εκτύπωση. Αυτό το πόστο θα τυπώνει αποδείξεις μόνο από αυτές τις κατηγορίες.

Εκτύπωση ειδικής γραμμογράφησης για e.txt: Ενεργοποιώντας αυτόν το διακόπτη βάζουμε στην αρχή και στο τέλος της σήμανσης πληροφορίες προκειμένου να παράγει ο φορολογικός μηχανισμός το σχετικό e.txt. 

Θέση Takeout: Μπορείτε, ανοίγοντας αυτόν το διακόπτη, να επιλέξετε ένα πόστο να εκτυπώνεται στον εκτυπωτή, μόνο αν το παραστατικό έχει παρθεί από συγκεκριμένο υπολογιστή. Θα πρέπει στο Simple Station που θέλετε, να βάλετε τον ίδιο αριθμό θέσης που έχετε και εδώ. Προσοχή: ο αριθμός 0 δεν λαμβάνεται υπόψιν.

Τίτλος εκτύπωσης
Εδώ βρίσκονται τα στοιχεία της επιχείρησής σας τα οποία θα εμφανίζονται στα παραστατικά. 

Πρότυπα Εκτύπωσης

Σε αυτή την οθόνη μπορείτε να βρείτε τα πρότυπα εκτύπωσης που έχετε φτιάξει, όπως επίσης και τις επιλογές:

Νέο Πρότυπο Εκτύπωσης: Φτιάχνει ένα καινούργιο πρότυπο εκτύπωσης.

Επεξεργασία: Σας δίνει τη δυνατότητα να κάνετε αλλαγές στο πρότυπο εκτύπωσης που έχετε επιλέξει.

Διαγραφή: Διαγράφει το πρότυπο εκτύπωσης που έχετε επιλέξει.


Τα πρότυπα, όπως και τα πόστα, χωρίζονται σε 2 κατηγορίες: αποδείξεων και παραγγελιών. Αφού επιλέξετε κατηγορία, θα πρέπει να βάλετε ένα όνομα στο πρότυπο εκτύπωσης. Δεν έχει κάποια λειτουργία παρά μόνο ότι μπορείτε να ξεχωρίσετε τα πρότυπα μεταξύ τους. Πατώντας διπλό κλικ σε οποιαδήποτε επιλογή της δεξιάς λίστας, προσθέτετε την επιλογή στο πρότυπο εκτύπωσης. Έτσι σταδιακά δημιουργείτε τη δική σας λίστα (στα αριστερά), με τα στοιχεία και τη σειρά που θέλετε να τυπώνονται στα παραστατικά σας.

Σε περίπτωση λάθους εισαγωγής μπορείτε να επιλέξετε την εισαγωγή που κάνατε στο πρότυπο και να τη διαγράψετε πατώντας τον κάδο. Έχετε την επιλογή, αν είναι πρότυπο παραγγελίας να επισημάνετε με BOLD κάποια επιλογή.


Σημείωση: Τα τρία πρότυπα εκτύπωσης που υπάρχουν ήδη, Simple Order, Simple Invoice, KDS order, δεν μπορούν να τροποποιηθούν.


Προσοχή: Προτού προβείτε σε κάποια αλλαγή που αφορά είτε τα πόστα Φορολογικών, είτε τα πρότυπα αποδείξεων, συμβουλευτείτε τον λογιστή σας. 

Ο εκτυπωτής Simple Live POS

Δείτε εδώ οδηγίες σχετικά με τον εκτυπωτή Simple Live POS