Ρυθμίσεις POS

Γενικά

Στην ενότητα αυτή θα βρείτε γενικές ρυθμίσεις για τη λειτουργία του συστήματος παραγγελιοληψίας Simple.

Λειτουργίες

Επιλέξτε τη γλώσσα της εφαρμογής και των εκτυπώσεων. (Η ρύθμιση αυτή δεν λαμβάνεται υπόψη από τις φορητές συσκευές σας, καθώς αυτές θα εμφανίζονται με τη γλώσσα που είναι επιλεγμένη από τις ρυθμίσεις συστήματος της συσκευή σας).

Με την επιλογή αυτόματη απόδειξη κατά την αποστολή, μπορείτε να ορίσετε κάθε παραγγελία που στέλνετε από τους χρήστες να ακολουθείται αυτόματα από έκδοση παραστατικού που θα επιλέξετε από την επιλογή τύπος αυτόματης απόδειξης.

Αν η επιλογή Αυτόματη απόδειξη κατά τη χρέωση διανομέα είναι ενεργή, τότε θα βγαίνει αυτόματα απόδειξη στο delivery, με τη χρέωση της παραγγελίας στον διανομέα.

H Τοποθεσία καταστήματος (lat,long) είναι το γεωγραφικό ύψος και πλάτος του καταστήματος. Οι συντεταγμένες του καταστήματός σας πρέπει να είναι καταχωρημένες σε αυτό το πεδίο, προκειμένου να υπολογίζονται σωστά οι διευθύνσεις των πελατών σας και τα δρομολόγια των διανομέων.

Το bing key είναι το κλειδί που παρέχει η Microsoft, για να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε τους χάρτες της. Για να πάρετε αυτό το κλειδί ακολουθήστε τις οδηγίες που βρίσκονται στο https://www.microsoft.com/en-us/maps.

Ορίζοντας χρόνο προετοιμασίας παραγγελιών delivery, θα δείτε τις παραγγελίες στο delivery να αλλάζουν χρώμα αν βρεθούν εκκρεμείς περισσότερη ώρα από τον δηλωμένο χρόνο.


Αναφορές

Στον εκτυπωτή αναφορών ορίζετε πού θέλετε να εκτυπώνετε τις αναφορές του προγράμματος (Ζ, κλείσιμο ημέρας κλπ).

Η Ανάλυση εκπτώσεων ορίζει αν στο κλείσιμο Ημέρας θα τυπώνονται και οι εκπτώσεις που έχουν γίνει κατά τη διάρκεια της μέρας αναλυτικά.

Η Ανάλυση ακυρώσεων ορίζει αν στο κλείσιμο Ημέρας θα τυπώνονται και οι ακυρώσεις που έχουν γίνει κατά τη διάρκεια της μέρας αναλυτικά.

Επιλέξτε εκτύπωση μεταφοράς παραγγελίας, προκειμένου να τυπώνεται στα αντίστοιχα πόστα κάθε μεταφορά από ένα τραπέζι σε ένα άλλο.

Η εκτύπωση αναφοράς διανομέα βγάζει μια αναλυτική αναφορά στο κλείσιμο βάρδιας του διανομέα, με τις παραγγελίες τις οποίες χρεώθηκε και τις διευθύνσεις τους.

Η ομαδοποίηση ειδών κατά την εκτύπωση ομαδοποιεί τα όμοια προϊόντα κατά την εκτύπωση.

(για παράδειγμα 2x Coca Cola)


Macros

Στην επιλογή Macros μπορείτε να φτιάξετε διαδικασίες τις οποίες, όταν θα τις επιλέγετε, θα εκτελούν μια σειρά ενεργειών. Φτιάχνοντας ένα macro σας βοηθάει να κάνετε με ένα μόνο πάτημα μια σειρά ενεργειών, αν έτσι προβλέπει μια διαδικασία που ακολουθεί η επιχείρησή σας. Υπάρχουν οι επιλογές Διαγραφής, Επεξεργασίας και Δημιουργίας Νέου Macro. Σε ένα Macro θα βρείτε τις εξής επιλογές:

Όνομα: Δίνει ένα όνομα στο Macro. Δεν χρησιμεύει κάπου, υπάρχει για να μπορείτε να το ξεχωρίσετε από τα άλλα Macro.
Δικαίωμα έκπτωσης: Για να χρησιμοποιήσει αυτό το Macro θα πρέπει ο χρήστης να έχει δικαίωμα έκπτωσης.
Δικαίωμα Ακύρωσης: Για να χρησιμοποιήσει αυτό το Macro θα πρέπει ο χρήστης να έχει δικαίωμα ακύρωσης.
Δικαίωμα πρόσβασης σε κλειδωμένους καταλόγους: Για να χρησιμοποιήσει αυτό το Macro θα πρέπει ο χρήστης να έχει δικαίωμα πρόσβασης σε κλειδωμένους καταλόγους.
Προσθήκη Βήματος: Σας επιτρέπει να βάλετε μια νέα κίνηση στην ουρά των ενεργειών σας.

Οι επιλογές που έχετε είναι:


Αλλαγή Καταλόγου: Αλλάζει τις τιμές των προϊόντων που υπάρχουν στο καλάθι με τις τιμές στον κατάλογο που έχετε επιλέξει σε αυτό το βήμα.
Παραστατικό: Εκδίδει το παραστατικό που έχετε επιλέξει σε αυτό το βήμα.
Έκπτωση: Εφαρμόζει έκπτωση από τους διαθέσιμους Λόγους έκπτωσης που έχετε φτιάξει.
(Σημείωση: Δεν μπορούμε να βάλουμε ελεύθερο ποσοστό η ποσό έκπτωσης.)

Τα macros ενεργοποιούνται στην οθόνη παραγγελίας.