Σύνδεση με τρίτους

Simple Connect

To Simple Connect είναι η ερφαμογή της Simple με την οποία μπορείτε να δέχεστε παραγγελείες delivery απο τρίτες εφαρμογές. Μπορείτε να το κάτεβάσετε απο εδώ. Η εφαρμογή ανοίγει στην γραμή εργασίας των windows.

Κάνοντας δεξί κλικ στο εικονίδιο του Simple Connect και επιλέγοντας ρυθμίσεις, μπορείτε να παραμετροποιήσετε την εφαρμογή.

Στο πεδίο "Κωδικός αγνώστου προϊόντος" επιλέξτε ένα προϊόν που το Simple Connect θα εισάγει αν δεν καταφέρει να βρει αντιστοίχιση απο την τρίτη εφαρμογή.

Στα πεδία "Κωδικός καταστήματος" εισάγετε τον κωδικό που σας έχει παρέχει η τρίτη εφαρμογή.

Επιλέξτε "Προτιμήσεις στα Σχόλια" αν θέλετε το Simple Connect να μην προσπαθεί να αντιστοιχεί τις προτιμήσεις της τρίτης εφαρμογής αλλα επιθυμείτε να τις εμφανίζει σαν σχόλιο κάτω από το κάθε προϊόν.

Σύνδεση με efood

Απο το efood θα πάρετε έναν κωδικό καταστήματος και ένα id καταστήματος. Βάλτε τον κωδικό καταστήματος στο αντίστοιχο πεδίο στις ρυθμίσεις του connect και το id καταστήματος στο Simple Live λογαριασμό σας, εδώ.

Στο Simple Live λογαριασμό σας, εδώ, μπορείτε να κάνετε την αντιστοίχιση των προϊόντων και προτιμήσεων μεταξύ Simple και efood. Απλά επιλέξτε κάθε προϊόν και προτίμηση του καταλόγου σας και πατήστε το κουμπί σύνδεσης για να το αντιστοιχίστε το με ένα η περισσότερα του καταλόγου σας στο efood.

Τέλος ενεργοποιήστε το Efood στο Simple Connect.

Σύνδεση με wolt

Απο την wolt θα πάρετε έναν κωδικό καταστήματος και ένα api key. Βάλτε τον κωδικό καταστήματος στο αντίστοιχο πεδίο στις ρυθμίσεις του connect και δωστε το api key στην ομάδα τεχνικής υποστήριξης της Simple.

Απο το Simple Connect πατήστε δεξί κλικ και μετά "Εξαγωγή προϊόντων". Θα λάβετε ένα αρχείο xls με τους κωδικούς των προϊόντων και προτιμήσεων της Simple. Καταχωρήστε τους αντίστοιχους κωδικούς στο διαχειριστικό της Wolt στα πεδία POS id των προϊόντων και επιλογών του καταλόγους σας στην wolt.

Τέλος ενεργοποιήστε το Wolt στο Simple Connect.

Σύνδεση με τρίτες εφαρμογές (open api)

To Simple μπορεί να συνδεθεί με οποιαδήποτε εφαρμογή, όπως λογιστικές εφαρμογές, εμπορικές εφαρμογές, e-shops κλπ μέσω του ανοικτού api που παρέχει. Οδηγίες για το api του Simple Live POS μπορείτε να βρείτε εδώ.

Σημείωση: Προκειμένου να μπορέσει να χρησιμοποιήσει το api κάποιος τρίτος πρέπει να του δώσετε κωδικούς χρήστη για τον Simple Live λογαριασμό σας.