Φορολογικός μηχανισμός

Τι πρέπει να κάνετε στην περίπτωση αγοράς νέου φορολογικού μηχανισμού

 • Ελέγξτε το βιβλίο συντήρησης που βρίσκεται μέσα στο κουτί του φορολογικού μηχανισμού και υπογράψτε-σφραγίστε το στα σημεία που απαιτείται.

 • Στείλτε το τιμολόγιο αγοράς του και το πρώτο Ζ που βρίσκεται εντός του κουτιού στον λογιστή σας, ο οποίος πρέπει εντός δεσμευτικής προθεσμιας δέκα ημερών να δηλώσει την αγορά του ηλεκτρονικά στην ΑΑΔΕ.

 • Ο λογιστής σας θα πρέπει να σας προμηθείσει μετά την δήλωσή του τον κλειδάριθμο AES key για την αποστολή των παραστατικών στην πλατφόρμα ESend της ΑΑΔΕ. Όταν λάβετε τον κλειδάριθμο επικοινωνήστε με το τεχνικό μας τμήμα προκειμένου να τον εισάγουν στο σύστημά σας. Θα σας ζητηθεί να αποστείλετε τον κλειδάριθμο με email ή να τον έχετε ηλεκτρονικά στον Server σας.

 • Όταν εκδόσετε την πρώτη σας απόδειξη στείλτε την στον λογιστή σας για να ελέγξει ότι περιέχει όλα τα απαραίτητα στοιχεία.

 • Όταν ζητήστε από τον λογιστή σας να ελέγξει αν έχει ανεβεί στο esend με τα σωστά ποσά.


Τί πρέπει να προσέχετε στην λειτουργία του φορολογικού μηχανισμού

 • Όταν λειτουργεί και εκδίδεται αποδείξεις θα πρέπει ο φορολογικός σας μηχανισμός να βρίσκεται σε λειτουργία και πα παράγει ψηφιακές υπογραφές και qr code που θα είναι εμφανή πάνω σε κάθε παραστατικό.

 • Σε περίπτωση βλάβης του φορολογικού μηχανισμού πρέπει να επικοινωνήσετε άμεσα με το τεχνική τμήμα. Σε περίπτωση που η βλάβη δεν μπορεί να διορθωθεί τηλεφωνικά θα πρέπει να τον αποστείλετε άμεσα στο Service.

 • Ελέγχετε συχνά την ώρα του φορολογικού μηχανισμού. Η απόκλιση από την πραγματική ώρα επιφέρει πρόστιμο.

 • Εκδίδεται Ζ ταυτόχρονα με κάθε κλείσιμο ημέρας (Ζ) του Simple POS.

 • Μην χάσετε το βιβλίο συντήρησης. Επιφέρει πρόστιμο.

 • Μην προσπαθήσετε να ανοίξετε με κατσαβίδι ή άλλον τρόπο τον μηχανισμό. Κάθε παρέμβαση από μη εξουσιοδοτημένο τεχνικό επιφέρει βαρύτατες κυρώσεις.Σημείωση:

 • Ο φορολογικός σας μηχανισμός ανοίγει αυτόματα με το άνοιγμα του υπολογιστή σας.

 • Η συμμόρφωση με την κείμενη νομοθεσία είναι αποκλειστικά δική σας ευθύνη.

 • Ο φορολογικός μηχανισμός μπορεί να εκδόσει πεπερασμένο αριθμό υπογραφών. Θα σας ενημερώσει μερικές ημέρες νωρίτερα απο την λήξη του.